خـــــــانواده پارسی

ما یک خانواده هستیم ، خانواده پارسی

آثار

تمام فعالیت های اخیر « خانواده پارسی » از زمان ایجاد وبسایت در این بخش قابل دسترسی میباشد.

روی اثر مورد نظر کلیک کنید.

1. رپآهنگ « رپ من »  از پاسبان پارسی

2.رپآهنگ « پیر دَمِ گور » از پاسبان پارسی

3.رپآهنگ « طوفان » از پاسبان پارسی +اکولایزر

4.رپآهنگ « آیه یأس » از پاسبان پارسی +اکولایزر

5.آهنگ « کلاب پاسکال » از پاسبان پارسی

6.رپآهنگ « من بعد تو » از پاسبان پارسی +اکولایزر

7.رپآهنگ « مخاطب خاص » از پاسبان پارسی 

RSS خانواده پارسی 1397 - 1400 ©