کـــــــــــالیفرنیا

ما یک خانواده هستیم ، خانواده پارسی

اعضا لیبل


پاسبان پارسی ( بنیانگذار ، مدیر  مجموعه ) +شبکه های مجازی


برایان پارسی ( مدیر ارشد مجموعه ) +شبکه های مجازی


سردار پارسی ( مدیر ارتباطات و هماهنگی مجموعه ) +شبکه های مجازی


امیر پارسی ( مدیر روابط عمومی مجموعه ) +شبکه های اجتماعی


 

RSS خانواده پارسی 1397 - 1399 ©