خـــــــانواده پارسی

ما یک خانواده هستیم ، خانواده پارسی

خانواده پارسی

خانواده پارسی

لیبل " خانواده پارسی " در انتهای سال 1397 به وجود آمده است. 

در حال حاضر اعضای این لیبل شامل 6 نفر در نقش‌های متفاوت میباشد.

لیبل " خانواده پارسی " با هدف ایجاد بستری مناسب به جهت افزایش بهره وری هنرمندان و مستعدین از هنر مستقل تشکیل شده و با برنامه هایی که در حال پیاده سازی به مرور زمان می باشد سعی در پیشرفت هنر مستقل و رپ پارسی دارد.

" خانواده پارسی " با سرمایه گذاری ها کوچک و درست سعی در افزایش قدرت و اعتبار لیبل و رپ پارسی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود بتواند آگاهی مردم نسبت به جامعه زیرزمینی ایران را افزایش دهید.

 

 

کـــــالیفرنیا

پلتفرم « کالیفرنیا » تحت میزبانی وب سرویس بیان ایجاد شده است ؛ پلتفرم « کالیفرنیا » یک پلتفرم خصوصی و مختص لیبل " خانواده پارسی " میباشد و تمام آثار ، ویدیوها ، عکس ها و خبرها در این پلتفرم قابل نمایش خواهد بود.

 

​​​​​​

در نهایت " خانواده پارسی " تمام قدرت ، توان خود را برای پیشرفت رپ پارسی بکار خواهد گرفت.

 

 

همه یک خانواده هستیم ، خانواده پارسی

1400- 1397

Translator
RSS خانواده پارسی 1397 - 1401 ©

هدایت به بالای صفحه